Chính sách bảo mật

 

Anandi.vn được sở hữu và điều hành bởi ty TNHH MTV Du Lịch Ngón Tay Việt. Chính Sách Bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, tiết lộ, sử dụng và xử lý thông tin định danh cá nhân thu thập được về các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của Anandi.vn thông qua website www.Anandi.vn (“Website”). Bằng cách truy cập Website, Quý vị đồng ý với việc thu thập, tiết lộ, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình như được mô tả trong Chính Sách Bảo mật này.

Anandi.vn có thể điều chỉnh lại Chính Sách Bảo mật này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, trong điều kiện thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi mà không phải báo trước. Do vậy, quý vị nên xem lại Chính Sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật những chính sách và điều kiện mới nhất của chúng tôi.

 

                                                                   Chính sách bảo mật

 

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

 

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi truy cập Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, số thẻ tín dụng hoặc email của quý vị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được kết nối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, gồm có tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ IP, các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến các tìm kiếm cụ thể.

 

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

 

Để tránh tình trạng truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình điện tử, vật lý và tổ chức hợp lý để tránh tình trạng Dữ Liệu Cá Nhân bị huỷ hoại một cách phi pháp hoặc vô tình, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép.

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu thập Được

 

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Website để đăng ký quý vị với Website, qua đó cung cấp cho quý vị những dịch vụ và sản phẩm theo yêu cầu, nhằm thiết lập những tính năng giúp dịch vụ trên Website dễ sử dụng hơn, đồng thời để liên hệ quý vị về những dịch vụ này. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh gọn hơn, sự trợ giúp khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và những ưu đãi đặc biệt. Đôi lúc, Anandi.vn có thể liên hệ trực tiếp với quý vị để nhận phản hồi về việc sử dụng Website, tạo cơ sở để chúng tôi cải thiện chất lượng Website, hoặc nhằm mục đích cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt cho quý vị với tư cách người dùng Website (trong trường hợp quý vị đã đồng ý nhận những thông tin như vậy). Nếu quý vị không thích nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, quý vị có thể chọn không nhận bằng cách hồi âm cho chúng tôi.

 

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

 

Anandi.vn có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị để thực hiện các dịch vụ như dịch vụ phân tích dữ liệu, lưu trữ web, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng và xử lý các giao dịch thẻ tín dụng. Tất cả các quy trình này bắt buộc phải duy trì tính bảo mật và an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân.

 

Anandi.vn có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng các quy trình pháp lý, theo các yêu cầu khác nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, yêu cầu làm chứng ở toà án, yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất cứ quá trình mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng mình, hoặc để bảo vệ tài sản, quyền hay sự an toàn của Anandi.vn, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

 

Chính Sách Của Anandi.vn Về Cookie

 

Để phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn với chất lượng cao hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên Website của mình. Cookie là những đoạn mã nhỏ, thường được lưu trong ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một trang web tự "tùy chỉnh" cho mỗi người dùng bằng cách lưu giữ thông tin về việc truy cập website của họ. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm dữ liệu điều hướng, địa chỉ IP, thời gian truyền dữ liệu, thông tin máy chủ, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập Website. Phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu như tất cả các trình duyệt sẽ giúp quý vị quy trình ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách đặt cấu hình trình duyệt để loại bỏ tất cả các cookie. Nếu chủ định vô hiệu hóa cookies, quý vị có thể không truy cập được những tính năng hay chức năng quan trọng của Anandi.vn, và việc sử dụng Website của chúng tôi có thể bị hạn chế. Lưu ý rằng cookie dùng trên Anandi.vn liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng.

 

Cách Thức Truy Cập hay Thay Đổi Thông tin Định Danh Cá Nhân

 

Nếu quý vị muốn cập nhật bất cứ Dữ Liệu Cá Nhân nào đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền sửa chữa, truy cập, xoá, hoặc phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email care@anandi.vn hoặc support@anandi.vn

Để bảo vệ Bảo mật và sự an toàn của quý vị, chúng tôi có quyền xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.